Het liefst vier je het paastriduüm in de kerk. De sfeer die dagelijks wisselt. Hoe je mag meestromen in het verhaal. Blader de dagen van het paastriduüm rustig door deze pagina’s…

Witte Donderdag

Witte Donderdag opent het paastriduüm. We gedenken dat Jezus het laatste avondmaal viert. Hoe Hij herkend wordt in het gebroken brood – hoe Christus (chi-rho) als teken zichtbaar is – en hoe Hij zichzelf geeft – zichtbaar is – in het vergoten bloed.

Heer Jezus Christus
Gij reikt ons allen het Brood des levens en de kelk van het heil
niet alleen voor de vromen (als een beloning),
maar ook voor de zondaars (als kracht).
Wij zijn niet waardig U te ontvangen,
maar omdat U tot ons komt, maakt Gij ons waardig.
Wij danken U voor uw handen die naar ons reiken,
voor de gaven van brood en wijn, die ons leven geven

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag toont de kracht van de gebroken Man van Smarten. Hoe Hij zichzelf geeft – zichtbaar is – door zijn bloed te vergieten. Hij droeg de zondenlast van de wereld… volledig trouw aan zijn Vader.

Goede Vrijdag…
op dit uur staat de tijd een ogenblik stil.
Wij volgen de weg die Hij is gegaan ten einde toe:
Jezus Christus, mens en God,
om Hem te erkennen in de weg
die ook vandaag vele mensen gaan:
lijden aan de wereld, sterven voor nieuw leven.

Stille Zaterdag

Geen andere weg te gaan
naar Pasen
langs lijden, dood, verschrikking en de stilte van een graf.
Een graf met een steen ervoor.

Stille Zaterdag.

Stilte overheerst…
… maar we kijken uit naar het vlammetje van hoop,
in de duisternis,
een teken van leven?

Opstanding

Als je bang bent voor de dag van morgen,
dat je handen lijken te verkrampen,
dat je voeten lijken te verstijven.
Kom dan bij Mij,
dan trekken we samen op.

Als je bang bent voor de dag die komt,
dat je angst je doet verstenen,
dat je vrees je vastnagelt.
Kom dan bij Mij,
dan lopen we samen verder.

Als je bang bent voor de nieuwe morgen,
dat je onhoorbaar bent geworden,
dat je je onvindbaar eenzaam voelt.
Kom dan bij Mij,
dan gaan we samen op weg.

Als je bang bent voor het duister,
dan licht Ik in je op.
Als je bang bent voor de toekomst,
dan leef Ik in je op.
Als je bang bent voor het leven,
dan sta Ik in je op.

Het jaar van Matteus – Meegaan met Jezus
Wim Timmer en Erwin Timmermans