Uitgave van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Goede Week en Pasen

De kerken zijn dicht. Wij zitten thuis. Heeft het wel zin om Pasen te vieren dit jaar? Juist wel! Het paasverhaal van toen helpt ons vandaag. Juist nu moeten we - gewoon thuis - Pasen vieren.
Naar artikel
Colofon

SamenKerk is het magazine van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en verschijnt zes keer per jaar.

Nummer 2 – Jaargang 45

Redactie
Eric Fennis (hoofdredactie ad interim), Eric van Teijlingen (eindredactie), Carolien Hoogenboom, Maurice Lagemaat, Jan-Jaap Peperstraten, Petra Vermeer.

Medewerkers
Michel Bakker, Anneke Donkers, Leo Fijen, Dick Hogenhout, Hein Jan van Ogtrop, Marcel Poorthuis.

Foto cover:
Angelique Broerse – van Hal

Redactieadres

SamenKerk – Postbus 1053, 2001 BB Haarlem
Telefoon: 023-5112600

Fax: 023-5112629
IBAN:  NL86 ABNA 0230 8523 19
E-mail: samenkerk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Abonnement
Abonnementenadministratie: 023-5112600.
Zes nummers SamenKerk: € 30,- per jaar
Zes nummers SamenKerk in het buitenland
€ 36,- per jaar

Advertenties

Borgerpark Media
Postbus 8027, 6060 AA Posterholt
Telefoon: 0475-711362
E-mail: info@borgerparkmedia.nl
www.borgerparkmedia.nl

Grafisch ontwerp en realisatie
Impulsar strategy & design – www.impulsar.nl
Technische realisatie: Worldwebdesign – www.worldwebdesign.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten
en illustraties is de herkomst niet te achterhalen; verantwoordelijken kunnen reageren via het
redactieadres.